Omgaan met de daisy speler thuis

We gaan in op het omgaan met de daisy speler in een situatie dat iemand hem gebruikt die dyslectisch is. (schoolgaande kinderen)

Beschikbaarheid daisy titels
De daisy speler kan thuis perfect ingezet worden bij het laten voorlezen van schoolboeken of boeken uit de lijst. Je zet de daisy speler dan echt in als hulp bij het lezen en leren van teksten. Bij Dedicon is 80% van alle schoolboeken ingesproken vanaf groep 5 basisschool tot de 6e klas van het VWO. In bepaalde gevallen zijn ook boeken van het MBO, HBO of universiteit ingesproken maar dit zijn er veel minder.

Hoe effectief inzetten
Een hulpmiddel, zoals een daisy speler, goed inzetten werkt alleen als u en uw kind voor 100% achter de keuze staan. Soms willen kinderen in het begin niet werken met een hulpmiddel. Niet anders zijn dan de andere kinderen in de klas is een veelgehoord argument. Als u zeker weet dat het hulpmiddel van grote waarde is voor uw kind dan is het thuis inzetten een erg goede start. Bij het leren thuis zijn geen klasgenoten aanwezig en dan kan er in alle rust perfect worden gewerkt met het hulpmiddel.

Vanaf groep 6 worden er steeds meer proefwerken gegeven in het basisonderwijs. Al is dit wel een beetje afhankelijk van het type onderwijs waarop uw kind zit. We zien erg vaak dat ouders alle tekst die geleerd moet worden voorlezen om het kind optimaal voor te bereiden op de toets. Uiteraard is het helpen van uw zoon of dochter (afhankelijk van de leeftijd) niet verkeerd maar u hoeft de tekst niet meer te leren. Een daisy speler is in deze gevallen erg handig. Het zorgt voor een stukje zelfstandigheid bij uw kind. Zo kan uw kind de tekst leren op een moment dat het hem of haar uitkomt. Ook voorkomt u discussie, hoewel dit meer in de puberleeftijd voorkomt. U bent de vader, moeder of verzorger van het kind niet de leerkracht. We horen erg vaak dat er strubbelingen ontstaan bij het voorlezen van de teksten. Dit voorkomt u als een kind zelfstandig de teksten kan laten voorlezen met de daisy speler.

In de regel zien we dat de daisy speler thuis effectiever wordt ingezet dan in de klas. Dit heeft uiteenlopende redenen. Klik hier voor het lezen van tips om de daisy speler ook effectief in de klas in te zetten.

Thuis kan de daisy speler natuurlijk ook perfect ingezet worden om de ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Ook dan geldt de regel dat uw kind zelfstandig een leesboek kan lezen. Iemands fantasie wordt veel meer geprikkeld als er zelfstandig gelezen wordt dan wanneer fysiek iemand naast uw kind een leesboek voorleest.

Wanneer inzetten
De stelregel die wij hanteren is dat het gebruik van een dyslexiehulpmiddel noodzaak is als iemands resultaten op bijvoorbeeld de zaakvakken achter blijven bij de verwachting.

In de onderstaande grafiek is een voorbeeld weergegeven van een gemiddelde verwachting van een persoon. Deze verwachting kun je verkrijgen door de intelligentie te meten maar vooral door goed te kijken naar de ontwikkeling bij rekenen en de zaakvakken als deze nog volledig uitgelegd worden door de leerkracht. Bij deze persoon heeft continu hoger gescoord dan de verwachting. Pas bij DLE 30 (DLE staat voor aantal maanden onderwijs, per jaar wordt er 10 maanden aan onderwijs gerekend) wordt er onder de verwachting gescoord. Met een flinke knik na +/- 40 maanden onderwijs.Nu zien we dus een veel lagere score bij vakken als bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Daar waar het groene rondje staat is het tijd om hulpmiddelen in te zetten. Wij vinden dat iemand niet slechter hoeft te scoren op bijvoorbeeld deze zaakvakken omdat hij of zij dyslectisch is.

Bij zaakvakken moet traditioneel erg veel gelezen worden. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of het tempo is erg laag. Wanneer teksten voorgelezen worden met de daisy speler kan de tekst beter begrepen worden oftewel er is meer kennis en het tempo kan omhoog waardoor voorkomen wordt dat iemand urenlang bezig is met het leren van bijvoorbeeld een proefwerk terwijl een vergelijkbaar kind zonder dyslexie het in de helft van de tijd kan. Ook horen wij veel over hoofdpijnklachten die kunnen verdwijnen. Het kost voor iemand met dyslexie vaak meer dan gemiddeld veel kracht om teksten te lezen. Dit kan vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. De daisy speler kan helpen om hier minder last van te hebben.

Wanneer de daisy speler op deze manier ingezet wordt is het een ideaal dyslexiehulpmiddel.


Waarom deze website

Woordhelder is een bedrijf dat allerlei ondersteunende producten verkoopt voor mensen met dyslexie. We vinden dat het onze plicht is om mensen goed en duidelijk te informeren. Deze website heeft dan ook niet als direct doel om de verkoop van daisy spelers te bevorderen. We willen u op deze website vooral informeren zodat een daisy speler goed en bruikbaar in te zetten is.