Omgaan met de daisy speler in de klas

We gaan in op het omgaan met de daisy speler in een situatie dat iemand hem gebruikt die dyslectisch is. (schoolgaande kinderen)

Inzetten in de klas
De daisy speler kan erg goed in de klas ingezet worden. Het is wel een must dat de leerkracht van uw kind betrokken is bij de inzet.

Hoe effectief inzetten
Een hulpmiddel, zoals een daisy speler, goed inzetten werkt alleen als u en uw kind voor 100% achter de keuze staan. In deze is het ook van belang dat de leerkracht goede instructies geeft aan uw kind. Niet alle kinderen willen werken met dyslexiehulpmiddelen in de klas. Soms helpt het als ze een spreekbeurt geven over dyslexiehulpmiddelen. Zo raakt de hele klas bekend met het hulpmiddel en is de drempel om de daisy speler te gebruiken weg.
In principe kan de daisy speler vanaf groep 5 ingezet worden in de klas. Denk aan begrijpend leesmethodes, zaakvakken of bij talige rekenmethodes.

Een aantal dingen om rekening mee te houden. De leerkracht moet bij bijvoorbeeld een wissel van het vak dat behandeld wordt tijdig aangeven aan de daisy speler gebruiker dat er dadelijk gewerkt gaat worden aan een ander vak. De leerling met daisy speler heeft dan net wat meer tijd om af te ronden en bijvoorbeeld het boek voor het volgende vak klaar te zetten op de daisy speler. Een leerling kan gestrest raken als hij/zij in het begin van de les achter de feiten aanloopt (daisy boek zoeken, pagina op de daisy speler opzoeken enz.). Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Ook moet de leerkracht goed opletten dat hij/zij de aandacht heeft van de daisy speler gebruiker op het moment dat er iets gezamenlijks uitgelegd of gemaakt wordt. We zien soms een erg geconcentreerde daisy speler gebruiker die met de gezamenlijke uitleg gewoon door gaat met het voor laten lezen van het boek en zich als het ware afsluit van wat er verder gebeurd in de klas. Stem gebruik in de klas dan ook goed af met de school/leerkracht.

De daisy speler wordt het effectiefst in de klas ingezet bij het zelfstandig werken. Een leesmaatje is dan niet altijd meer nodig.

Wanneer inzetten op school
Wanneer er redelijk wat zelfstandig gewerkt wordt in de klas en er gemerkt wordt door de leerkracht dat de leerling met dyslexie iedere keer als laatste klaar is of pas halverwege als de leerkracht eigenlijk wil doorgaan met de les (oftewel de rest van de klas is klaar). Ook is een daisy speler erg effectief als vervanger van het leesmaatje (een leesmaatje is een klasgenoot die alles voorleest voor degene met dyslexie). Verder geldt ook hier dat als de resultaten lager zijn dan de verwachting er gekozen kan worden voor een daisy speler.
Wanneer de daisy speler op deze manier ingezet wordt is het een ideaal dyslexiehulpmiddel.


Waarom deze website

Woordhelder is een bedrijf dat allerlei ondersteunende producten verkoopt voor mensen met dyslexie. We vinden dat het onze plicht is om mensen goed en duidelijk te informeren. Deze website heeft dan ook niet als direct doel om de verkoop van daisy spelers te bevorderen. We willen u op deze website vooral informeren zodat een daisy speler goed en bruikbaar in te zetten is.